thành lập công ty

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học, Thế nào là trung tâm tư vấn du học? Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học được tiến hành như thế nào? Hiện nay, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về trình tự thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức. Bởi là văn bản mới nên việc áp dụng, thực hiện pháp luật còn nhiều bỡ ngỡ. Nắm bắt được nhu cầu của các tổ chức có dự định kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Luật Việt Phong cung cấp Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học.

Giấy phép đăng kí hoạt động dịch vụ tư vấn du học là điều kiện bắt buộc khi công ty tư vấn du học đi vào hoạt động. Dưới đây là một số thông tin pháp lý liên quan đến thủ tục xin loại Giấy phép này

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có chức năng tư vấn du học hoặc Tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học đươc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Các loại hình công ty tư vấn du học: Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân…

Bước 2: Xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

dich vu tu van du hoc nuoc ngoai - Dịch Vụ Thành lập trung tâm tư vấn du học tại Hà Nội
Dịch Vụ Thành lập trung tâm tư vấn du học tại Hà Nội

Hoạt động tư vấn du học bao gồm những nội dung kinh doanh nào?

Doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học được thực hiện các nội dung sau

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật. Bạn sẽ phải thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động tư vấn du học trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép tại Sở giáo dục.
 2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Trụ sở thực hiện hoạt động tư vấn du học phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, trong đó
 • Hợp đồng thuê văn phòng phải công chứng, chứng thực và có đủ giấy tờ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận số nhà, giấy phép xây dựng (nếu có).
 • Địa chỉ trụ sở phải phù hợp với quy hoạch về giáo dục của địa phương.
 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ và trình tực thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 1. a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 2. b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 3. c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ vào khoản 3 điều 108 nghị định 46/2017/NĐ-CP thì tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học như thế nào ?

Luật Hoàn Hảo, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành như sau:

 • Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học ?
 • Tư vấn giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học ?
 • Thành lập công ty tư vấn du học và các loại hình công ty khác ?
dich vu tu van du hoc nuoc ngoai a1 - Dịch Vụ Thành lập trung tâm tư vấn du học tại Hà Nội
Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học như thế nào ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Hoàn Hảo, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp năm 2014
 • Luật đầu tư năm 2014
 • Quyết định 05/2013/QĐ-TTg

2. Nội dung tư vấn:

Trước khi luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành thì ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được coi là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó cá nhân, tổ chức khi muốn hoạt động trong lĩnh vực này thì phải đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định tại Quyết định 05/2013/QĐ-TTg Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện tại được quy định tại phục lục 4 ban hành kèm theo luật đầu tư 2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành nghề có điều kiện nữa. Điều 74 Luật đầu tư 2014 quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

” Điều 74. Điều khoản chuyển tiếp

1. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Trường hợp có yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Nhà đầu tư đã thực hiện dự án đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định tại Luật này.

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Thực hiện theo quy định của luật đầu tư 2014 ngày 28/6/2016 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN trong đó thể hiện các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2016.

Như vậy hiện tại nếu cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 như bình thường và trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thì thể hiện ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học( dịch vụ hỗ trợ giáo dục)

Kính chào quý công ty! E gửi mail này đến quý công ty mong quý công ty Luật Hoàn Hảo giải đáp thắc mắc giúp em một số câu hỏi được không ạ? Em xin trân thành cảm ơn! Em đang có dự định mở một trung tâm( hay công ty) dạy tiếng nhật và kèm tư vấn về du học tại nhà ở Việt Nam. Em chưa có bằng đại học gì cả, chỉ có chưng chỉ trình độ chuyên môn tiếng nhật bậc N2. Em muốn được làm giám đốc của công ty thì có đủ điều kiện không ạ? Nếu không đủ điều kiện thì e có thể nhờ anh chị có bằng đại học đứng tên đuọc không ạ? Thứ nữa, về vấn đề xin cấp phép thì cần những giấy tờ cụ thể nào ạ? Phí dụng như thế nào ạ? Nếu các điều kiện trên vẫn chưa thoả mãn, thì để mở được một trung tâm dạy tiếng nhật em cần những điều kiện gì ? Mong nhận được câu trả lời từ quý công ty sớm nhất ạ!

Trường hợp này bạn muốn cấp phép tư vấn du học thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

” Điều 7. Điều kiện cấp phép tư vấn du học, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

” Điều 12. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”

Theo đó điều kiện chung để bạn có thể cấp phép tư vấn du học là bạn phải đề án thành lập rõ ràng, số lượng giáo viên phải đảm bảo 25 học viên/ 1 giáo viên/ ca học. Phòng học phải có đủ ánh sáng, có diện tích tổi thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học. Phải có đủ giáo trình, tài liệu, thiết bị giảng dạy phù hợp’.

Ngoài ra đối với giám đốc của trung tâm thì phải đáp ứng được quy định sau:

” Điều 23. Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.”

Theo đó giám đốc của trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi. Nếu bạn chưa tốt nghiệp đại học thì bạn không thể trở thành giám đốc trung tâm được, trường hợp này bạn có thể thuê, bổ nhiệm người khác đáp ứng được các quy định trên để làm giám đốc.

Đối với các giáo viên bạn thuê về giảng dạy thì phải đáp ứng được quy định như sau:

” Điều 30. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

2. Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Như vậy giáo việc phải có bằng cao đẳng, đại học trở lên phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy.

Tôi muốn thành lập một công ty tư vấn du học. Vì vậy tôi muốn quý Văn phòng tư vấn để tôi có quyết định cuối cùng. Tôi đã tốt nghiệp thạc sỹ và có trình độ ngoại ngữ tốt. Hiện tại tôi chuẩn bị lấy bằng Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Kinh phí thành lập công ty tôi có khả năng đáp ứng Với những điều kiện như trên một mình tôi có khả năng thành lập công ty tư vấn du học hay không? Hay bắt buộc phải có thêm nhân viên tư vấn. Công ty tư vấn du học có chức năng đào tạo ngoại ngữ cho những người có nguyện vọng đi du học hay không? Công ty tư vấn du học tuyển sinh dọc sinh đi du học có vi phạm quy định của Pháp luật hay không?? Cuối cùng phí tư vấn thành lập công ty tư vấn du học của quý Văn phòng là bao nhiêu và thời gian bao lâu thì hoàn thành. Xin trân thành cám ơn

Với ngành nghề tư vấn du học thì hiện tại đã không còn phải là ngành nghề tư vấn du học nữa, nên bạn có thể tiến hành thành lập theo thủ tục thành lập doanh nghiệp bình thường. Tuy nhiên nếu bạn muốn đào tạo ngoại ngữ nữa thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện ở trên vì đây là hai ngành nghề khác nhau.

Kính chào Luật Hoàn Hảo, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Tôi đang có nhu cầu thành lập công ty tư vấn du học . Muốn nhờ phía công ty tư vấn về vị trí người đại diện cho Trung tâm tư vấn du học. Hiện tôi là viện trưởng một viện nghiên cứu, tôi muốn cùng cộng sự là một giám độc Trung tâm nghiên cứu và một trưởng phòng hành chính, chúng tôi là đảng viên, đang đương chức trong một cơ quan cấp bộ, chúng tôi có được điều hành trung tâm tư vấn du học và xuất khẩu lao động không? Nếu điều hành có vi phạm luật pháp không? Xin kính mong Luật Hoàn Hảo tư vấn giúp chúng tôi.

Bạn muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì bạn phải tiến hành thành lập doanh nghiệp và đăng ký kê khai ngành nghề tư vấn du học, trong đó theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì các tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý tại Việt Nam:

” Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Trong đó theo quy định của điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 thì cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. Do đó nếu hiện tại các bạn đang làm cán bộ công chức nhà nước thì không thể góp vốn cùng nhau thành lập doanh nghiệp được.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

Cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu trung tâm tư vấn dịch vụ du học, liên hệ để được tư vấn trực tiếp:

Địa Chỉ:  47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

HOTLINE: 084.888.9990 – WEBSITE: www.luathoanhao.com

Email: luathoanhao@gmail.com

#Thành lập trung tâm tư vấn du học
#đề án thành lập trung tâm tư vấn du học
#thành lập trung tâm tư vấn du học 100% vốn nước ngoài
#mã ngành nghề tư vấn du học
#văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
#giám đốc trung tâm tư vấn du học
#chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
#hồ sơ xin cấp phép tư vấn du học
#kinh nghiệm mở công ty tư vấn du học

Xem Thêm Bài Viết Của Luật Hoàn Hảo
Xem Thêm Trong GIẤY PHÉP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm tra thêm

Điều kiện công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Nội Dung Chính Bài Viết:Hoạt động tư vN…